Bardzo poważnie
podchodzimy do kwestii
bezpieczeństwa

Wdrożyliśmy odpowiednie procedury i wciąż je udoskonalamy, tak, by Twoje dane były w pełni bezpieczne.

bezpieczeństwo systemu

offer-management-icon-1.svg

Bardzo  poważnie  podchodzimy  do kwestii bezpieczeństwa. Wdrożyliśmy odpowiednie procedury w tym zakresie i wciąż je udoskonalamy, tak  aby  Twoje  dane  były z nami bezpieczne.

Bezpieczeństwo fizyczne

offer-management-icon-3.svg

Dane klientów bezpiecznie przechowujemy na serwerach Hetzner, posiadającej certyfikat ISO 27001. Centrum danych jest chronione i monitorowane 24/7. Dostęp do obiektu wymaga autoryzacji.

Szkolenia

offer-management-icon-3.svg

Każdy pracownik przechodzi szkolenie w zakresie polityki bezpieczeństwa, które jest powtarzane co pół roku. Regularnie przeprowadzamy symulacje zdarzeń niebezpiecznych, by utrzymać wysoki poziom świadomości bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo danych

offer-management-icon-2.svg

Mercheo jest na bieżąco aktualizowany w zakresie bezpieczeństwa. Zapory i VPN chronią przed nieautoryzowanym dostępem do systemu. Dostęp do naszych serwerów jest ograniczony do niewielkiej liczby pracowników Mercheo.

Polityka bezpieczeństwa

offer-management-icon-4.svg

Wdrożyliśmy i na bieżąco aktualizujemy, politykę bezpieczeństwa - zgodnie z najnowszymi standardami. Zawiera ona wytyczne w zakresie bezpieczeństwa dla pracowników i osób na kontraktach, które mają dostęp do informacji.

Weryfikacja pracowników

offer-management-icon-4.svg

Weryfikujemy każdego nowozatrudnionego pracownika w zakresie historii zatrudnienia,  wykształcenia i karalności.
Weryfikację przechodzą również zleceniobiorcy, którzy maja dostęp do informacji.

Klauzula poufności

offer-management-icon-3.svg

Każdy pracownik oraz zleceniobiorca mający dostęp do informacji jest zobowiązany do podpisania klauzuli poufności.