Masz dodatkowe pytania?
Czekamy na Twój telefon

Informacja prawna:

Mercheo Sp. z o.o.
Powstańców Śląskich 28-30-2B
53-333 Wrocław
Polska

Tel.: 71 777 111 22

Email: kontakt(at)mercheo.pl


Mercheo Sp. z o.o. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS.

KRS: 0000664966
NIP: PL 8971835734
REGON: 366626960

Kapitał zakładowy: 20 000 PLN