Edytuj oferty
z poszczególnych
kanałów w jednym
miejscu

Aktywuj / dezaktywuj oferty we wszystkich kanałach w jednym miejscu

offer-management-icon-1.svg

Aktywuj i dezaktywuj oferty w poszczególnych kanałach i poszczególnych krajach z poziomu bazy produktów. Odpowiednio dobrane filtry pozwolą Ci na sprawne sortowanie produktów do edycji wg takich kryteriów jak dostawca, kategoria lub inny dowolny parametr produktu.

Edytuj ceny we wszystkich kanałach w jednym panelu

offer-management-icon-3.svg

Edytuj ceny dla każdego kanału sprzedaży z osobna i prowadzić optymalną politykę cenową dostosowaną do kraju i kanału sprzedaży.

Wyświetlaj aktualny czas dostawy we wszystkich swoich kanałach

offer-management-icon-2.svg

Edycja czasu dostawy we wszystkich kanałach sprzedaży z poziomu bazy produktów jest szczególnie istotna przy korzystaniu z drop-shipping albo cross-dockingu, kiedy czas realizacji zamówień dosyć często ulega zmianom

Edytuj stany

offer-management-icon-4.svg

Oprócz automatycznej synchronizacji stanów w poszczególnych kanałach sprzedaży możesz też edytować swoje stany manualnie z poziomu bazy produktów.